Director hotel

Publicat
Sobre l'empresa
Sou
1500€ - 4000€

Descripció de la feina

Professional amb dots de comandament, orientat a resultats i al client, compromès i amb gran capacitat per gestionar equips.
Responsabilitats:
-Dirigir tots els serveis oferts a l’hotel, d’acord amb els pressupostos aprovats i polítiques funcionals per tal d’aconseguir els  objectius d’ocupació, rendibilitat i qualitat dels serveis marcats.
-Planificar i preparar els pressupostos elaborats conjuntament amb els diferents caps de departament, realitzant una tasca de previsió d’ocupació d’acord  a la política comercial, tipologia de client, previsió de despeses i planificació del personal.
-Seguiment de l’evolució pressupostària.
-Controlar la programació de les necessitats de personal (calendari, vacances, suplències, llibre de treball..) elaborada pels diferents Caps de Secció. 
-Participa en la selecció de personal conjuntament amb el departament de rrhh, així com en les promocions efectuant una avaluació periòdica del seu personal.
-Ha de concretar els nous serveis i la definició d’una proposta de millora dels serveis existents.
-Mantenir la relació amb els clients, així com el control del tracte amb el públic que té el seu personal, canalitzant a través dels responsables la resolució dels problemes.
-Garantir el correcte funcionament i conservació de les instal·lacions de l’hotel  i proposar les millores necessàries.
-Interlocutor principal de l'hotel amb els serveis centrals de la gestora.


Experiència

5 Any en el lloc de Turisme i restauració

Formació mínima

Altres titulacions i certificacions

Els idiomes

Español (Spanish)
Nivell de coneixement: C1. Superior