• 4668 CV registrats
 • 2820 Candidats postulats
 • 71 Empreses registrades

ANUNCIS ÚNICS

Oferta de Benvinguda

35 70
Característiques
 • 50% descompte fins al 30/12/2022
 • 1 anuncis de treball inclosos
 • 60 dies durada anunci
 • 120 dies disponibilitat CV postulats
 • 5 contactes addicionals als postulats

Oferta Bàsica

35 70
Característiques
 • 50% descompte fins al 30/12/2022
 • 1 anuncis de treball inclosos
 • 60 dies durada anunci
 • 60 dies disponibilitat CV postulats
 • Possibilitat de renovació
 • 60% descompte renovació fins al 30/12/2022

Oferta Estàndard

45 90
Característiques
 • 50% descompte fins al 30/12/2022
 • 1 anuncis de treball inclosos
 • 60 dies durada anunci
 • 180 dies disponibilitat CV postulats
 • 5 contactes addicionals als postulats
 • Possibilitat de renovació
 • 60% descompte renovació fins al 30/12/2022

Oferta Premium

55 110
Característiques
 • 50% descompte fins al 30/12/2022
 • 1 anuncis de treball inclosos
 • 60 dies durada anunci
 • 180 dies disponibilitat CV postulats
 • 10 contactes addicionals als postulats
 • Anunci destacat
 • Possibilitat de renovació
 • 60% descompte renovació fins al 30/12/2022

SUBSCRIPCIONS

Subscripció Bàsica

170 340
Característiques
 • 50% descompte fins al 30/12/2022
 • 5 anuncis de treball inclosos
 • 60 dies durada anunci
 • 180 dies disponibilitat CV postulats
 • 5 contactes addicionals als postulats
 • Possibilitat de renovació
 • 10% descompte renovació

Subscripció Estàndard

325 650
Característiques
 • 50% descompte fins al 30/12/2022
 • 10 anuncis de treball inclosos
 • 60 dies durada anunci
 • 365 dies disponibilitat CV postulats
 • 10 contactes addicionals als postulats
 • Possibilitat de renovació
 • 10% descompte renovació

Subscripció Normal

625 1250
Característiques
 • 50% descompte fins al 30/12/2022
 • 20 anuncis de treball inclosos
 • 60 dies durada anunci
 • 365 dies disponibilitat CV postulats
 • 20 contactes addicionals als postulats
 • Possibilitat de renovació
 • 15% descompte renovació

Subscripció Plus

1250 2500
Característiques
 • 50% descompte fins al 30/12/2022
 • 30 anuncis de treball inclosos
 • 60 dies durada anunci
 • 365 dies disponibilitat CV postulats
 • 25 contactes addicionals als postulats
 • Possibilitat de renovació
 • 20% descompte renovació

Subscripció Premium

2500 5000
Característiques
 • 50% descompte fins al 30/12/2022
 • Il·limitats anuncis de treball inclosos
 • 60 dies durada anunci
 • 365 dies disponibilitat CV postulats
 • 40 contactes addicionals als postulats
 • Possibilitat de renovació
 • 20% descompte renovació